FAQ

Filter vragen

Geen vragen gevonden, wis hier alle filters

Ja, een thuisbatterij die verbonden wordt met het distributienet moet net zoals een decentrale productie-eenheid (bv. zonnepanelen) aangemeld worden bij Fluvius.

Als u een batterij of een decentrale productie-installatie in eilandwerking plaatst (dit wil zeggen nooit verbonden met het distributienet), hoeft u dit niet aan Fluvius te melden. Dit moet wel aan de VREG gemeld worden. 

Voor meer info: https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen
Deze meldingsplicht geldt sinds 24 oktober 2019.

Ja, u kan perfect in uw eigen energie voorzien, zonder een aansluiting op het distributienet. Let op, het is wel verplicht om een niet-mobiele productie-installatie (bv. zonnepanelen) die in eilandmodus werkt aan te melden bij de VREG.

Voor meer info: https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen
De installatie moet wel steeds worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme (AREI-keuring).

Bij een off grid-energiesysteem bent u volledig losgekoppeld van het net. U wekt uw eigen stroom op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze energie wordt opgeslagen in batterijen en kan u gebruiken wanneer u deze nodig heeft. In de praktijk is off-grid gaan in West-Europa niet altijd realistisch omdat men in de winter niet genoeg stroom zal opwekken. Daarom wordt vaak gekozen voor een on grid-energiesysteem waarbij men wel aan het net gekoppeld blijft en deze altijd kan gebruiken als back-up. 

Interesse? Contacteer ons voor een systeem op maat!

Een smart grid is een intelligent netwerk waarin een particulier ook energie kan verhandelen. Vroeger leverde een energiecentrale energie naar uw huis, maar door de komst van zonnepanelen is dit veranderd. Energie leveranciers en consumenten kunnen flexibel op elkaar inspelen. Het zorgt voor een efficiëntere en duurzame stroom van elektriciteit waardoor pieken in de vraag beter kunnen opgevangen worden.   

"Active demand” is een van de meest beloftevolle oplossingen en onderdeel van een Smart Grid. Bij active demand wordt de flexibiliteit van het energieverbruik gebruikt om het sturingsprincipe te veranderen. De consument zal zijn energieverbruik aanpassen aan de beschikbaarheid van wind en zon en aan de beperkingen van het distributienet. De beschikbaarheid/productie van energie heeft dus voorrang op het energieverbruik. Een voorbeeld hiervan is het inschakelen van huishoudtoestellen ( vaatwasser, wasmachine, boiler, …) op het moment dat uw thuisbatterij is opgeladen en er nog steeds zonne-energie op overschot is. 

De nominale capaciteit van de AGM- en Gel Deep Cycle-accu's van Victron heeft betrekking op 20 uur ontlading, dat wil zeggen: een ontlaadstroom van 0,05 C. De effectieve capaciteit neemt af bij toenemende ontlaadstroom (zie tabel ). Houd er rekening mee dat de capaciteitsvermindering bij een constante vermogensbelasting, zoals een omvormer, nog sneller zal verlopen. 

Lithium batterijen mogen 100% ontladen worden echter in de praktijk zal dit eerder 80 à 90% zijn. 

AGM (glasvezelmatten): deze batterijen zijn uitermate geschikt voor het leveren van kortstondige hoge stromen, lieren, boegschroeven, zware omvormers, enz.. Daarnaast zijn deze batterijen goedkoper dan vb. lithium of zoutwater batterijen. 

Gel: deze batterijen hebben een hogere interne weerstand waardoor deze bijzonder geschikt zijn voor veelvuldige ontladingen, 600 cycli aan 50% ontlading. Deze batterijen zijn uitermate geschikt in systemen met veel en diepe ontladingen waarbij een lange levensduur gewenst is.  

Lithium: Een LFP-accu hoeft niet volledig te worden geladen. De levensduur wordt zelfs iets langer door de accu gedeeltelijk in plaats van volledig op te laden. Dit is een groot voordeel van LFP vergeleken met loodzuur. Hierdoor zijn het ook de ideale batterijen om in solar systemen te gebruiken.   

Andere voordelen zijn een groot bereik van de bedrijfstemperatuur, uitstekende cyclusprestaties, een lage interne weerstand en een hoge efficiëntie. De energie-efficiëntiecyclus (ontladen vanaf 100% tot 0% en terug naar 100% geladen) van de gemiddelde loodzuuraccu is 80%. De energie-efficiëntiecyclus van een LFP-accu is 92%. Daarnaast zijn lythium batterijen tot 70% lichter en besparen tot 70% aan ruimte.  

LFP-accu's zijn duur in vergelijking tot loodzuuraccu's. Maar bij veeleisende toepassingen worden de hoge aanschafkosten meer dan gecompenseerd door de langere levensduur, de superieure betrouwbaarheid en de uitstekende efficiëntie. 

Zoutwater batterij: De zoutwater technologie is de veiligste en meest milieuvriendelijke manier om elektrische energie op te slaan. Ze zijn ontwikkeld om probleemloos en voor jarenlang gebruikt te worden in stationaire toepassingen. Het negatieve aspect is dat ze duurder en zwaarder zijn dan andere batterij technologieën en minder efficiënt.

Een temperatuursensor dient steeds aangesloten te worden op de min-pool van de batterij.

Wanneer er meerdere batterijen parallel en/of serie geschakeld zijn, wordt de temperatuursensor enkel aangesloten op de min-pool van waar ook de accukabel vertrekt.

Indien er meerdere toestellen (Multi, Quattro, ...) parallel of 3-fase geschakeld zijn, wordt er slechts 1 temperatuursensor aangesloten op het master toestel.

Een serieschakeling wordt toegepast wanneer het vermogen van laden en ontladen zo hoog word dat de weerstand over de bekabeling een probleem wordt. De capaciteit blijft maar de spanning verdubbeld.

Voor de goede werking van het systeem is het aangewezen dat de in serie gekoppelde batterijen van het zelfde type en ouderdom zijn. Bij batterijsets van verschillende types word de kleinste overladen en de grote onvoldoende geladen.

Bijvoorbeeld:

2 batterijen van 12V / 120Ah in serie vormen een 24V / 120Ah systeem.

Schematische weergave

Een parallelschakeling wordt toegepast wanneer één accu niet meer volstaat om de gevraagde stroom te leveren. Met een parallelschakeling wordt niet zoals bij een serieschakeling de spanning verhoogd, maar de capaciteit verdubbeld.

Voor de goede werking van het systeem is het zeer belangrijk dat de kabels naar de verschillende batterijen even lang zijn, en dat bvb de + op de eerste batterij komt en de – op de laatste zodanig dat al de batterijen in de groep zijn opgenomen. Bij aansluiten van de lader enkel op de eerste accu kan deze overladen worden en de laatste onvoldoende worden geladen.

Bijvoorbeeld: 2 batterijen van 12V / 120Ah in parallel vormen een 12V / 240Ah systeem.

Schematische weergave

Met een serie / parallelschakeling worden 2 x 2 batterijen eerst in serie geschakeld en vervolgens de 2 groepen in parallel aangesloten.

Met 4 batterijen van 12V / 120Ah wordt een 24V / 240Ah systeem gevormd.

Een zeer belangrijk onderdeel in een serie / parallelschakeling dat vaak vergeten wordt is de compensatiekabel. Deze kabel wordt tussen de seriegeschakelde batterijen geplaatst en zorgt ervoor dat spanningsverschillen tussen de seriestrengen opgeheven worden: in het ideale geval, met gelijke batterijen, is deze kabel stroomloos.

Schematische weergave

De bedrading tussen lader een batterij vormt een zeer belangrijk onderdeel in de installatie, te dunne kabels worden warm wanneer er hoge stromen doorheen gaan en veroorzaken hiermee een spanningsverlies. Dit spanningsverlies moet gecompenseerd worden in langer laden.

Maximale laad- en/of ontlaadstroom x 0,25 x aantal meter

Voor een lader van 50Amp en een kabellengte van 2 meter wordt dit 50 x 0,25 x 2 = 25mm². Is dit een tussenmaat gebruik dan altijd de dikkere kabels.

Deze tabel geeft een indicatie van de kabeldikte.

Met een laadstroom tussen de 10 en de 20% van de C20 Capaciteit wordt de accu goed geladen. Voor een 12V Deep Cycle Gel batterij van 200Ah is dat tussen de 20A en de 40A.

De temperatuur van de batterij en de omgeving spelen een grote rol bij het laden. De gasspanning en daardoor ook de optimale absorptie- en druppellaadspanning zijn omgekeerd evenredig aan de temperatuur. Dit betekent dat een koude batterij bij een vaste laadspanning onvoldoende geladen zal worden en dat een warme batterij te veel geladen zal worden. De laadspanning aangegeven door Europese fabrikanten geldt bij een batterijtemperatuur van 20°C en kan constant worden gehouden zolang ook de temperatuur van de batterij redelijk constant blijft (15°C tot 25°C). Buiten dit temperatuurgebied is temperatuurcompensatie aan te raden.

Deze aansluiting compenseert tijdens het laden de spanningsval in de kabels / zekeringen / aansluitpunten. Deze draden moeten van de lader rechtstreeks naar de batterij gaan.

Omvormers en Multi toestellen zijn producten uit veiligheidsklasse 1 en worden geleverd met een aardklem ter beveiliging.

De in- en uitgangsklemmen en het aardpunt aan de buitenkant van het product moeten zijn voorzien van een ononderbreekbare aarding ter beveiliging.

  1. De omvormer Phoenix Inverter Compact heeft een vrij zwevende uitgangspanning.De behuizing moet geaard worden met het aardpunt aan de buitenkant van het product. De N- uitgang moet geaard worden om verzekerd te zijn van de goede werking van een aardlekschakelaar.
  2. De Phoenix Multi / MultiPlus Compact / Quatro is voorzien van een aardrelais dat de N- uitgang automatisch met de behuizing verbindt wanneer geen externe wisselspanning voeding beschikbaar is. Wanneer een externe wisselspanning voeding wordt aangeboden zal het aardrelais openen voordat het ingang veiligheidsrelais sluit. Dit is om de goede werking, van een op de uitgang aangesloten aardlekschakelaar, te verzekeren.
  • In een vaste installatie kan een ononderbreekbare aarding verzekerd worden met de aard draad van de wisselspanning ingang. Zo niet, dan moet de behuizing geaard worden.
  • In een mobiele installatie (bijvoorbeeld met walstroom stekker) zal onderbreking van de walaansluiting tegelijk ook de aard verbinding verbreken. In dat geval moet de behuizing verbonden worden met het chassis (van het voertuig) of met de romp of aardplaat (van de boot).
  • Op boten is de hierboven beschreven verbinding met de aarde van de walaansluiting niet aan te bevelen in verband met galvanische corrosie. De oplossing hiervoor is plaatsing van een isolatie transformator.

JA, meerdere (tot 5) Phoenix Inverters 3000VA kunnen parallel worden geschakeld om het beschikbare vermogen uit te breiden. De "kleine" omvormers hebben deze mogelijkheid niet en raken defect bij het aanbieden van 230V op hun uitgang.

Bij Multi's en Quattro's wordt door de "PowerAssist" functie de uitgang gesynchroniseerd op de walaansluiting en/of op de generator, zo kunnen er tot 6 Multi’s / Quattro’s parallel geschakeld worden; dit geeft een omvormer vermogen van 45KW/54kVA en een laadstroom van 420A.

Dit is enkel mogelijk voor dezelfde types van toestellen, het is niet mogelijk om verschillende types aan elkaar koppelen.

Stuur ons een mailtje met uw vraag of informeer naar de opleidingen die wij aanbieden.